Tihomir Knežević

Tihomir Knežević je predavač sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon 3 godina rada na provajderu nastavio da radi u Edukacionom centru kompanije LANACO kao MCT za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003.

Svoj rad dalje nastavlja u Sberbank a.d. Banja Luka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija.

Tihomir se pridružio Prointer Akademiji 2016. godine, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012.


Đorđe Pejić

Đorđe Pejić je predavač  sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon 3 godina rada na provajderu nastavio da radi u sektoru sistem integracija kompanije LANACO kao System administrator i integrator za tehnologije iz oblasti Microsoft-a.

U isto vrijeme bio je angažovan kao MCT u Edukacionom centru kompanije LANACO za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003/2008

Nakon 10 godina rada u LANACO-u, svoj rad dalje nastavlja u UniCredit Bank a.d. Banja Luka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija.

Đorđe se pridružio Prointer Akademiji 2016. godine, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012.