Administriranje Windows Servera 2012

Administriranje Windows Servera 2012

profesionalni nivo windows server 2012 mcsa

Cijena

od 429,37 KM

Trajanje

40 časova (2 puta 3h sedmično)

Sertifikat

Drugi preduslov za MCSA sertifikat

Profesionalni nivo: Windows Server (MCSA)

Kursevi profesionalnog nivoa donose znanja iz oblasti instalacije, administracije i naprednih podešavanja Windows Servera 2012. Nakon stečenog sertifikata, odnosno dobijanja zvanja Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), polaznik je kvalifikovan za poziciju mrežnog ili server/storage sistem administratora.

Ovaj nivo se sastoji od 3 kursa i 3 ispita kako bi se u konačnici dobio MCSA sertifikat.

profesionalni nivo windows server 2012 mcsa

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen IT profesionalcima koji posjeduju određena znanja i iskustva u radu sa Windows Server 2008 ili Windows Server 2012 a koji žele steći znanja i vještine potrebne za upravljanje i održavanje osnovne infrastrukture potrebne za Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

To su najčešće IT profesionalci koji posjeduju sljedeća znanja i interesovanja: Windows Server administratori koji imaju iskustva u radu sa sistemom Windows Server 2008 ili Windows Server 2012, IT profesionalci koji žele steći znanja oko administriranja Windows Server 2012, IT profesionalci koji žele da se pripreme i dobiju MCSA sertifikat, kao i da se dalje pripreme MCSE sertifikat.

Šta pruža kurs?

 • Sticanje profesionalnih znanja iz domena instalacije i konfiguracije Windows Servera;
 • Polaganje Microsoft Certified Solutions Associate 70-411 ispita čime se stiče drugi preduslov za sticanje sertifikata Solution Asociate: Windows Server 2012.

Koje vještine i znanja se stiču nakon kursa?

 • Instaliranje i konfigurisanje Windows Server 2012;
 • Opisivanje AD DS infrastrukture, instaliranje i konfigurisanje domenskih kontrolera;
 • Upravljanje i Active Directory objektima;
 • Automatizovanje AD DS administracije;
 • Implementovanje Internet protokol verzije 4 (IP v4) i postupak adresiranja;
 • Implementovanje Dynamic Host Configuration protokola (DHCP) te održavanje DHCP baze;
 • Implementovanje domenskih naziva sistema (Domain Name System DNS);
 • Implementovanje IPv6;
 • Implementovanje storage konfiguracijom u Windows Server 2012;
 • Implementovanje File i Print usluge;
 • Implementovanje Group Policy-a;
 • Povećavanje sigurnosti u Windows 2012 infrastrukturi korišćenjem Group Policy objekata, AppLocker-a i Windows Firewll-a;
 • Server virtuelizacija upotrebom Hyper-V;

Moduli kursa

 • Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
 • Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
 • Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
 • Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
 • Module 5: Implementing IPv4
 • Module 6: Implementing DHCP
 • Module 7: Implementing DNS
 • Module 8: Implementing IPv6
 • Module 9: Implementing Local Storage
 • Module 10: Implementing File and Print Services
 • Module 11: Implementing Group Policy
 • Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
 • Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Gdje možete polagati za sertifikat?

Uslovi za upis:

 • Posjedovanje volje za sticanjem novih znanja;
 • Znanja i vještine koje se odnose na početnu primjenu i konfiguraciju Windows Server Core-a, uključujući Active Directory Domain Services (AD DS), umrežavanje Usluge i Microsoft Hyper-V;
 • Posjedovanje ekvivalentnih znanja koja donosi kurs sa prethodnog nivoa 20410D: Windows Server 2012 instaliranje i konfigurisanje.

Cijena kursa : od 429,37 KM bez PDV-a

Posebna ponuda: Ukoliko uplatite gotovinski sva tri kursa MCSA u Calculus Training Centru, jedinična cijena kursa iznosi čak 375,70 KM!

Kandidati koji posjeduju vaučer ne plaćaju polaganje ispita za dobijanje sertifikata.

Početak kursa: Očekivani početak kursa su mjeseci oktobar i februar. Češće organizovanje kurseva zavisi od broja polaznika koji bude pokazao interesovanje za kursem.

Osnovne informacije

LOKACIJA: U prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON
BROJ POLAZNIKA: do 14
JEZIK PREDAVANJA: srpski
JEZIK PREZENTACIJA: engleski
Polagati za certifikat možete na: Inteh Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, InfoArs Banja Luka

Predavači