Dizajniranje i implementovanje serverske infrastrukture

Dizajniranje i implementovanje serverske infrastrukture

windows server 2012 microsoft expert kursevi

Cijena

od 510 KM

Trajanje

40 časova (2 puta 3h sedmično)

Sertifikat

Prvi preduslov za MCSE sertifikat

Napredni nivo: Serverska infrastruktura (MCSE)

Kursevi ekspertskog nivoa donose znanja iz oblasti serverske infrastrukture. Nakon stečenog sertifikata, odnosno dobijanja zvanja Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), polaznik posjeduje vještine potrebne za pokretanje vrlo efikasnih i modernih data centara, s iskustvom u upravljanju identitetima, upravljanju sistemima, virtuelizaciju, pohranu (storage) i umrežavanje. Sertifikat i kvalifikacija su dokaz Vašeg znanja bilo gdje u svijetu.

Ovaj nivo se sastoji od 2 kursa i 2 ispita kako bi se u konačnici dobio MCSE sertifikat. Sertifikat zahtjeva polaganje resertifikacionog ispita svake 3 godine.

calculus kursevi serverska infrastruktura

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen IT profesionalcima koji su odgovorni za planiranje, dizajn i implementaciju fizičke i logičke Windows Server 2012 infrastrukture, uključujući osnove mrežnih servisa.

Polaznici treba da imaju iskustvo sa prethodnim verzijama Windows Server operativnih sistema i da posjeduju MCSA sertifikat. Kurs je, takođe, namijenjen IT profesionalcima koji žele da polože ispit 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure, odnosno sa ciljem da steknu MCSE sertifikat.

Šta pruža kurs?

 • Sticanje ekspertskih znanja iz domena infrastrukture Windows Servera;
 • Polaganje ispita 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure predstavlja prvi preduslov za sticanje sertifikata Solution Expert: Server Infrastructure.

Koje vještine i znanja se stiču nakon kursa?

 • Implementovanje i nadogradnja servera i migracija;
 • Projektovanje i automatizovanje strategije instalacije servera;
 • Planiranje i implementovanje serverske deployment infrastrukture;
 • Planiranje i implementovanje file and storage servisa;
 • Projektovanje i implementovanje Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) rješenja;
 • Projektovanje Name Resolution Solution Strategy;
 • Projektovanje i upravljanje IP Address Management rješenjem;
 • Projektovanje VPN rješenja;
 • Projektovanje DirectAccess rješenja;
 • Implementovanje rješenja skalabilnog udaljenog pristupa (Scalable Remote Access Solution);
 • Projektovanje i implementovanje rješenja mrežne zaštite (Network Protection Solution);
 • Projektovanje i implementovanje Forest and Domain infrastrukture;
 • Projektovanje Group Policy strategije;
 • Projektovanje Active Directory Permission Model;
 • Projektovanje Active Directory Sites Topology;
 • Projektovanje Domain Controller strategije;
 • Projektovanje i implementovanje Branch Office infrastrukture.

Moduli kursa

 • Module 1: Planning Server Upgrade and Migration
 • Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
 • Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
 • Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
 • Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
 • Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model
 • Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
 • Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology
 • Module 9: Planning and Implementing Storage
 • Module 10: Planning and Implementing File Services
 • Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
 • Module 12: Designing and Implementing Network Protection

Gdje možete polagati za sertifikat?

Uslovi za upis:

 • Posjedovanje volje za sticanjem novih znanja,
 • Polaznici treba da imaju iskustvo sa Windows klijent i serverskim operativnim sistemom, osnovama AD DS i mrežnog iskustva u malim i srednjim preduzećima (SMB). Dodatno polaznici koji žele da pohađaju ovaj kurs treba da posjeduju sljedeća tehnička znanja:
  • Dobro razumijevanje osnova i mrežnog koncepta Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP),
  • Dobro radno iskustvo kada je u pitanju Windows Server 2012 R2 i Active Directory Domain Services (AD DS),
  • Dobro poznavanje pisanja skripti i Batch programa,
  • Solidno razumijevanje sigurnosnih koncepata kao što su autentifikacija i autorizacija,
  • Sposobnost rada u timu, virtuelnom timu,
  • Znanje koje je ekvivalentno Windows 2012 R2 MCSA.
 • Sticanje znanja koja su potrebna da bi se pohađao ovaj kurs mogu se steći pohađanjem sljedećih kurseva:
  • 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012
  • 20411D: Administering Windows Server 2012
  • 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
  • 20417D: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Cijena kursa : od 510 KM bez PDV-a

Posebna ponuda: Ukoliko uplatite gotovinski oba kursa MCSE u Calculus Training Centru, jedinična cijena kursa iznosi čak 446,25 KM!

Kandidati koji posjeduju vaučer ne plaćaju polaganje ispita za dobijanje sertifikata.

Početak kursa: Očekivani početak kursa su mjeseci oktobar i februar. Češće organizovanje kurseva zavisi od broja polaznika koji bude pokazao interesovanje za kursem.

Osnovne informacije

LOKACIJA: U prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON
BROJ POLAZNIKA: do 14
JEZIK PREDAVANJA: srpski
JEZIK PREZENTACIJA: engleski
Polagati za certifikat možete na: Inteh Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, InfoArs Banja Luka

Predavači