Implementacija napredne serverske infrastrukture

Implementacija napredne serverske infrastrukture

windows server 2012 microsoft expert kursevi

Cijena

od 510 KM

Trajanje

40 časova (2 puta 3h sedmično)

Sertifikat

Drugi preduslov za MCSE sertifikat

Napredni nivo: Serverska infrastruktura (MCSE)

Kursevi ekspertskog nivoa donose znanja iz oblasti serverske infrastrukture. Nakon stečenog sertifikata, odnosno dobijanja zvanja Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), polaznik posjeduje vještine potrebne za pokretanje vrlo efikasnih i modernih data centara, s iskustvom u upravljanju identitetima, upravljanju sistemima, virtuelizaciju, pohranu (storage) i umrežavanje. Sertifikat i kvalifikacija su dokaz Vašeg znanja bilo gdje u svijetu.

Ovaj nivo se sastoji od 2 kursa i 2 ispita kako bi se u konačnici dobio MCSE sertifikat. Sertifikat zahtjeva polaganje resertifikacionog ispita svake 3 godine.

calculus kursevi serverska infrastruktura

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen IT profesionalcima koji su odgovorni za planiranje, dizajn, implementaciju, osiguranje, nadgledanje, automatizaciju i virtuelizaciju poslovne serverske infrastrukture.

Kurs omogućava sticanje znanja i vještina za plan i implementaciju visoko dostupne, sigurne infrastrukture sa fokusom na sve što se tiče AD, upravljanju pravima usluge AD-a, Public Key Infrastructure (PKI). Polaznici treba da imaju iskustvo sa prethodnim verzijama Windows Server operativnih sistema i da posjeduju MCSA sertifikat.

Kurs je, takođe, namijenjen IT profesionalcima koji žele da polože ispit 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure, odnosno sa ciljem da steknu MCSE sertifikat.

Šta pruža kurs?

 • Sticanje ekspertskih znanja iz domena Windows Servera infrastrukture;
 • Polaganje ispita 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure stiču drugi i posljednji preduslov za dobijanje sertifikata Solution Expert: Server Infrastructure.

Koje vještine i znanja se stiču nakon kursa?

 • Planiranje i implementovanje strategije virtualizacije servera;
 • Planiranje i implementovanje mreže i storidža za virtualizaciju;
 • Planiranje i postavljanje virtualnih strojeva;
 • Upravljanje postavljanjem virtualnih strojeva;
 • Planiranje i implementovanje strategije nadgledanja servera;
 • Planiranje i implementovanje visoke dostupnosti za file services i aplikacije;
 • Planiranje i implementovanje visoko dostupne infrastrukture kroz Failover Clustering;
 • Planiranje i implementovanje server updates infrastrukture;
 • Planiranje i implementovanje Business Continuity strategije;
 • Planiranje i implementovanje Public Key infrastrukture (PKI);
 • Planiranje i implementovanje Identity Federation infrastrukture;
 • Planiranje i implementovanje Information Rights Management infrastrukture.

Kurs se sastoji od nekoliko modula:

 • Module 1: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
 • Module 2: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
 • Module 3: Planning and Deploying Virtual Machines
 • Module 4: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
 • Module 5: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
 • Module 6: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
 • Module 7: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering
 • Module 8: Planning and Implementing an Server Updates Infrastructure
 • Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
 • Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
 • Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
 • Module 12: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

Gdje možete polagati za certifikat?

Uslovi za upis:

 • Razumijevanje TCP/IP i koncepta umrežavanja;
 • Razumijevanje sistema Windows Server 2012 i AD DS, uključujući planiranje i implementaciju;
 • Razumijevanje skripti i batch datoteka;
 • Razumijevanje sigurnosnih koncepata kao što su autentikacije i autorizacije;
 • Razumijevanje deployment, packaging, and imaging tools;
 • Iskustvo rada u timu ili virtualnom timu;
 • Ostvareni Windows Server 2012 MCSA sertifikat, kao i razumijevanje kursa 20413C: Designing and Implementing a Server Infrastructure.

Cijena kursa : od 510 KM bez PDV-a

Posebna ponuda: Ukoliko uplatite gotovinski oba kursa MCSE u Calculus Training Centru, jedinična cijena kursa iznosi čak 446,25 KM!

Kandidati koji posjeduju vaučer ne plaćaju polaganje ispita za dobijanje sertifikata.

Početak kursa: Očekivani početak kursa su mjeseci oktobar i februar. Češće organizovanje kurseva zavisi od broja polaznika koji bude pokazao interesovanje za kursem.

Osnovne informacije

LOKACIJA: U prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON
BROJ POLAZNIKA: do 14
JEZIK PREDAVANJA: srpski
JEZIK PREZENTACIJA: engleski
Polagati za certifikat možete na: Inteh Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, InfoArs Banja Luka

Predavači