Instalacija i konfiguracija Windows Server 2012

Instalacija i konfiguracija Windows Server 2012

profesionalni nivo windows server 2012 mcsa

Cijena

od 429,37 KM

Trajanje

40 časova (2 puta 3h sedmično)

Sertifikat

Prvi preduslov za MCSA sertifikat

Profesionalni nivo: Windows Server (MCSA)

Kursevi profesionalnog nivoa donose znanja iz oblasti instalacije, administracije i naprednih podešavanja Windows Servera 2012. Nakon stečenog sertifikata, odnosno dobijanja zvanja Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), polaznik je kvalifikovan za poziciju mrežnog ili server/storage sistem administratora.

Ovaj nivo se sastoji od 3 kursa i 3 ispita kako bi se u konačnici dobio MCSA sertifikat.

profesionalni nivo windows server 2012 mcsa

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen IT profesionalcima koji imaju neko znanje i iskustvo u radu s Windows operativnim sistemima, a koji žele steći znanja i vještine potrebne za instalaciju i obavljanje početne konfiguracije Windows Server 2012 ili Windows Server 2012 R2 u postojećem Windows server okruženju.

To su najčešće IT profesionalci koji posjeduju sljedeća znanja i interesovanja: Windows Server administratori koji su relativno novi u ovoj oblasti, IT profesionalci koji su iskusni u drugim ne-Microsoftovim tehnologijama a žele da prošire svoje znanje, IT profesionalci koji žele da dobiju MCSA certifikat i MCSE certifikat.

Šta pruža ovaj kurs?

 • Sticanje profesionalnih znanja iz domena administracije Windows Servera;
 • Polaganje Microsoft Certified Solutions Associate 70-410 ispita čime se stiče prvi preduslov za sticanje sertifikata Solution Asociate: Windows Server 2012.

Više o Microsoft nivoima znanja ovdje.

Koje vještine i znanja se stiču nakon kursa?

 • Implementovanje Group Policy infrastrukture;
 • Upravljanje korisničkim računarima korišćenjem Group Policy-a;
 • Upravljanje korisničkim i servisnim računima;
 • Održavanje Active Directory Domain Services (AD DS);
 • Upravljanje Domain Name System (DNS) mrežnim servisom i otklanjanje problema;
 • Konfigurisanje i otklanjanje problema udaljenog pristupa;
 • Instaliranje, konfigurisanje i otklanjanje problema Network Policy Server (NPS) uloge servera;
 • Implementovanje Network Access Protection (NAP);
 • Optimizovanje sistema podataka;
 • Konfigurisanje enkripcije i naprednog nadzora;
 • Instaliranje i upravljanje server imidžima;
 • Implementovanje Update Management-a;
 • Nadziranje Windows Server 2012.

Moduli kursa

 • Module 1: Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Module 2: Managing User Desktops with Group Policy
 • Module 3: Managing User and Service Accounts
 • Module 4: Maintaining Active Directory Domain Services
 • Module 5: Configuring and Troubleshooting DNS
 • Module 6: Configuring and Troubleshooting Remote Access
 • Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
 • Module 8: Implementing Network Access Protection
 • Module 9: Optimizing File Services
 • Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
 • Module 12: Deploying and Maintaining Server Images
 • Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Koji su uslovi za upis?

 • Posjedovanje volje za sticanje novih znanja;
 • Razumijevanje osnova mreže;
 • Razumijevanje osnova AD DS koncepta;
 • Razumijevanje najboljih praksi iz domena sigurnosti;
 • Osnovno poznavanje hardverskih komponenti servera;
 • Iskustvo u radu i konfigurisanju Windows klijent operativnih sistema, kao što su Windows 7 ili Windows 8.

Gdje se može polagati za sertifikat?

Cijena kursa : od 429,37 bez PDV-a

Posebna ponuda: Ukoliko uplatite gotovinski sva tri kursa MCSA u Calculus Training Centru, jedinična cijena kursa iznosi čak 375,70 KM!

Kandidati koji posjeduju vaučer ne plaćaju polaganje ispita za dobijanje sertifikata.

Početak kursa: Očekivani početak kursa su mjeseci oktobar i februar. Češće organizovanje kurseva zavisi od broja polaznika koji bude pokazao interesovanje za kursem.

Osnovne informacije

LOKACIJA: U prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON
BROJ POLAZNIKA: do 14
JEZIK PREDAVANJA: srpski
JEZIK PREZENTACIJA: engleski
Polagati za certifikat možete na: Inteh Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, InfoArs Banja Luka

Predavači