Napredna podešavanja Windows Servera 2012

Napredna podešavanja Windows Servera 2012

profesionalni nivo windows server 2012 mcsa

Cijena

od 429,37 KM

Trajanje

40 časova (2 puta 3h sedmično)

Sertifikat

Treći (posljednji) preduslov za MCSA

Profesionalni nivo: Windows Server (MCSA)

Kursevi profesionalnog nivoa donose znanja iz oblasti instalacije, administracije i naprednih podešavanja Windows Servera 2012. Nakon stečenog sertifikata, odnosno dobijanja zvanja Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), polaznik je kvalifikovan za poziciju mrežnog ili server/storage sistem administratora.

Ovaj nivo se sastoji od 3 kursa i 3 ispita kako bi se u konačnici dobio MCSA sertifikat.

profesionalni nivo windows server 2012 mcsaKome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen IT profesionalcima koji posjeduju određena znanja i iskustva u radu s Windows Server 2008 ili Windows Server 2012 a koji žele steći znanja i vještine potrebne za upravljanje i održavanje osnovne infrastrukture potrebne za Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

To su najčešće IT profesionalci koji posjeduju svakodnevna iskustva u radu sa sistemom Windows Server 2008 ili Windows Server 2012, IT profesionalci koji žele steći znanja oko administrovanja Windows Server 2012, IT profesionalci koji žele da se pripreme i dobiju MCSA sertifikat, kao i da se dalje pripreme za MCSE sertifikat.

Šta pruža kurs?

 • Sticanje profesionalnih znanja iz domena instalacije i konfiguracije Windows Servera;
 • Polaganje Microsoft Certified Solutions Associate 70-412 ispita čime se stiče treći i posljednji preduslov za sticanje sertifikata Solution Asociate: Windows Server 2012.

Koje vještine i znanja se stiču nakon kursa?

 • Implementovanje naprednih mrežnih servisa;
 • Implementovanje naprednih sistema podataka;
 • Implementovanje Dynamic Access Control;
 • Implementovanje Network Load Balancing (NLB);
 • Implementovanje Failover Clustering;
 • Implementovanje Failover Clustering pomoću Hyper-V-a;
 • Implementovanje Disaster Recovery;
 • Implementovanje distribuiranog AD DS;
 • Implementovanje Active Directory Certificate Services (AD CS);
 • Implementovanje Active Directory Rights Management Services (AD RMS);
 • Implementovanje Active Directory Federation Services (AD FS);
 • Održavanje Active Directory Domain Services (AD DS);
 • Upravljanje Domain Name System (DNS) mrežnim servisom i otklanjanje problema;
 • Konfigurisanje i otklanjanje problema udaljenog pristupa;
 • Instaliranje, konfigurisanje i otklanjanje problema Network Policy Server (NPS) uloge servera;
 • Implementovanje Network Access Protection (NAP);
 • Optimizovanje sistema podataka;
 • Konfigurisanje enkripcije i naprednog nadzora;
 • Instaliranje i upravljanje server imidžima;
 • Implementovanje Update Management;

Moduli kursa

 • Module 1: Implementing Advanced Network Services
 • Module 2: Implementing Advanced File Services
 • Module 3: Implementing Dynamic Access Control
 • Module 4: Implementing Network Load Balancing
 • Module 5: Implementing Failover Clustering
 • Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Module 7: Implementing Disaster Recovery
 • Module 8: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
 • Module 9: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
 • Module 10: Implementing Active Directory Certificate Services
 • Module 11: Implementing Active Directory Rights Management Services
 • Module 12: Implementing Active Directory Federation Services

Gdje možete polagati za sertifikat?

Uslovi za upis:

 • Posjedovanje volje za sticanjem novih znanja;
 • Posjedovanje svakodnevnog iskustva u radu sa sistemom Windows Server 2008 ili Windows Server 2012,
 • Posjedovanje ekvivalentnih znanja koja donosi kurs s prethodnih nivoa:
 • 20410D: Windows Server 2012 instaliranje i konfiguracija i
 • 20411C: Windows Server 2012 administriranje.

Cijena kursa : od 429,37 KM bez PDV-a

Posebna ponuda: Ukoliko uplatite gotovinski sva tri kursa MCSA u Calculus Training Centru, jedinična cijena kursa iznosi čak 375,70 KM!

Kandidati koji posjeduju vaučer ne plaćaju polaganje ispita za dobijanje sertifikata.

Početak kursa: Očekivani početak kursa su mjeseci oktobar i februar. Češće organizovanje kurseva zavisi od broja polaznika koji bude pokazao interesovanje za kursem.

Osnovne informacije

LOKACIJA: U prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON
BROJ POLAZNIKA: do 14
JEZIK PREDAVANJA: srpski
JEZIK PREZENTACIJA: engleski
Polagati za certifikat možete na: Inteh Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, InfoArs Banja Luka

Predavači