HPE SAN Essentials: Administration essentials HM9Q1S
NA

Started on October 5, 2020 3 dana

Ovaj kurs je kreiran za SAN administratore, početnike B serije. Pruža sveobuhvatno razumijevanje svakodnevnih administrativnih poslova u okviru HPE SAN rješenja, pokrivajući široki tehnološki i konceptualni spektar kao što su FC, iSCSI i FCoE. Objašnjava osnove i gradivne elemente FC-a i IP-SAN-a sa primjerima koji se zasnivaju na proizvodima B serije, kao i ulogu glavnih računara koji imaju pristup SAN. Takođe su predstavljene karakteristike i opcije SAN upravljanja. Ostale stavke obuhvataju zaštitu podataka, osnovnu zaštitu SAN-a i aspekte performanse komponenata SAN-a. Napominjemo da je ovaj kurs samo uvod u napredne tehnologije, dok su potpuno pokrivene u kursu: Osnove SAN-a II: nastava o naprednom umrežavanju B serije.

Ova edukacija pomaže polaznicima da steknu neophodno iskustvo kako bi bili spremni za izazove sa kojima se susreću u radnom okruženju SAN B serije. Ovaj kurs pokriva opšte tehnologije SAN-a i specifične oblasti StoreFabric serije B.

KOME JE KURS NAMIJENJEN?

Kandidati koji imaju osnovna znanja, koji traže način da se usavršavaju i nauče osnovne pojmove SAN tehnologije i iskustvo rada u SAN okruženju HPE B serije.

USLOVI ZA POHAĐANJE KURSA

Kandidati treba da budu iskusni profesionalci sa dobrim razumijevanjem i poznavanjem servera, skladištenja podataka, umrežavanja i virtualizacije.

CILJEVI KURSA:

Na kraju ovog kursa, kandidati će biti u mogućnosti:

 • Opisati SAN i benefite;
 • Nabrojati SAN komponente;
 • Predstaviti cijeli HPE SAN portfolio;
 • Identifikovati razlike između DAS, NAS i SAN;
 • Upoređivati različite metode pristupu podataka;
 • Objasniti WWN identifikatore i FC adresiranje;
 • Razgovarati o osnovnim karakteristikama mrežnog switcha i parametrima konfiguracije;
 • Izvesti inicijalnu instalaciju switcha, konfiguraciju i verifikaciju;
 • Opisati ulogu host-a u SAN mrežama i povezanim tehnologijama uključujući NPIV raspoređivanje opterećenja;
 • Predstaviti mogućnosti skladištenja i povezane tehnologije uključujući diskove tipove interface-a, enkripciju, deduplikaciju u SAN mreži i VVOLs pregled;
 • Objasniti osnove FC koncepta i SAN servisa;
 • Objasiti osnove B serija SAN menadžmenta;
 • Opisati iSCSI protokol i Nimble skladištenje baziran na iSCSI primjeru;
 • Razgovarati o FCoE tehnologijama uključujući gradnju blokova i kako se koparira sa FCIP i iSCSI;
 • Prezentovati teoriju SAN sigurnosti, kao i B – Series osnove implementacije i autentikacije;
 • Objasniti osnove sigurnosti podataka (backup, replikacija) što uključuje teoriju topologije, tehnologije i vezu sa drugim HPE proizvodima;
  StoreOnce, tape, CloudBank Storage i RMC;
 • Pokriti SAN i aspekte performanse planiranja skladištenja, kao i praćenje;
 • Biće u mogućnosti dizajnirati i pripremiti dokumentaciju.

TRAJANJE KURSA

3 dana

CIJENA KURSA

Informacija o cijeni kursa će biti dostupna kada potvrdimo način izvođenja kursa.

NAČIN IZVOĐENJA

ILT (Instructor-Led Training) ili VILT (Virtual Instructor Led Training)

Program kursa

Preuzmite program kursa.

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.