PMP – PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
900,00 KM

Started on March 6, 2023 35 časova

Opis

U toku kursa polaznici će sa predavačem proći sve procesne grupe u procesu projekt menadžmenta, (Inicijacija, Planiranje, Izvršenje, Kontrola, Zatvaranje projekta). Kroz primjere iz stvarnog posla i stvarnih projekata polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces vođenja projekata. Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama vezanim za proces jednog
projekta od početka do kraja.

Kurs obuhvati i 10 oblasti znanja:
– Integration management
– Scope management
– Schedule management
– Cost management
– Quality management
– Resource management
– Communications management
– Risk management
– Procurement management
– Stakeholder management

Odnosno u skladu sa novim ispitom za PMP kurs koji obuhvata sljedeće domene znanje:
1. Ljudi
2. Procesi
3. Biznis okruženje

Termini

ponedeljak – 17:00-20:00h,
srijeda – 17:00-20:00h,
četvrtak. – 16:00-18:00h

Početak kursa: 06.03.2023.

Način održavanja: online
Cijena: Cijena navedenog programa obuke (bez pripreme za PMP ispit): 900,00 KM (u cijenu je uračunat PDV)

Plaćanje je moguće i u dvije rate – I rata se uplaćuje na početku kursa a II rata po završetku kursa.

Polaznik će odslušati 35 sati predavanja i na taj način steći 35 poena za prijavu eventualnog polaganja ispita za PMP (Project management professional). 

 Napomena: Za kompanije koje prijave  dva uposlenika odobravamo ukupni popust od 10%, a za 3 i više prijava iz iste kompanije odobrava se ukupni popust od 15%.

Po završetku kursa  polaznici u našem Person Vue Authorised testnom centru mogu se  prijaviti za polaganje PMP ispita.

 

O predavaču:

Dr Jasna Pleho je Doktor tehničkih nauka. Ovu titulu je stekla na Univerzitetu u Sarajevu 2016.godine. Glavna oblast istraživanja: Vještačka inteligencija i donošenje odluka. Takođe je i magistar elektrotehnčikih nauka – računarstvo i informatika. Oblast na kojoj je Jasna magistrirala je također primjena vještačke inteligencije na procjenu kvalitete života u urbanim sredinama- 2008. godina. Osnovni studij matematike i informatike je završila u Sarajevu i
studij primijenjene matematike u Ljubljani.
Trenutno je zaposlena kao voditelj projekata u firmi Endava d.o.o. u Sarajevu. Docent je iz oblasti informatika i računarstvo. Vodi brojne edukacije iz oblasti projektnog menadžmenta, agilnog projektnog menadžmenta i softverskog alata MS Project.
Jasna je interni auditor za ISO 9001 i ISO 27001. Posjeduje dva svjetski priznata i cijenjena
certifikata:
PMP (Project management professional – PMI) i PMI ACP (Agile Certified Professional –
PMI – Project management institute).

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.