Provjeri svoje znanje!

Testni centri u okviru Calculus training centre

Trening centar Calculus je ponovo počeo sa radom u novoopremljenom prostoru u Ulici Prvog krajiškog korpusa 13.

Svim poslovnim korisnicima koji imaju potrebe za usavršavanjem i testiranjem svojih uposlenika otvara svoja vrata. Takođe, otvara se mogućnost za edukacijom IT profesionalaca koji će kroz usavršavnja kroz naš centar dobiti priliku da se zaposle u nekoj od vodećih kompanija, jer se širenjem potreba tržišta, javlja i potreba za kvalitetnim kadrom.

Calculus Training Centre je mjesto gdje će se izvoditi obuke i testiranja, na vlastitim platformama. Omogućujemo da svaki poslodavac ima priliku da osigura mogućnost svom kandidatu ili zaposleniku da pokaže svoje znanje i vještine u sigurnom, adekvatnom i tehnički prilagođenom okruženju.

Testni centar je opremljen modernim tehnologijama koje osiguravaju kvalitetne usluge te svim potrebnim dodacima da testiranje prođe nesmetano.

Uz jutarnje i popodnevne termine, na raspolaganju su vam i večernji termini, te edukovani i sertificirani administrator od strane vodećih ispitnih organizacija.

Implementacija vaših platformi za polaganje ispita je osigurana za sve operativne sisteme, a naš stručni tim je u mogućnosti da ispuni sve zahtjeve i pripremu riješi brzo i efikasno.

Provjeri svoje znanje!

Pearson VUE (Virtual University Enterprise) test centar

Kompanija PROINTER je pokrenula Pearson VUE testni centar unutar Calculus Training Centra gdje imate mogućnost polaganja ispita za sticanje zvaničnih sertifikata.

Pearson Vue je vodeći svjetski provajder za pružanje usluga sertifikacije i obezbjeđuje polaganje ispita za sticanje međunarodno priznatih sertifikacija poznatih IT kompanija, kao što su: Microsoft, Oracle, Cisco Systems, ComptTIA, Linux Professional Institute, Adobe, Hewlet Packard IBM, Fujitsu Siemens Computers, Citrix, Novell, PMI (Project Management Institute), itd.

Kompletnu listu ispita koje je moguće polagati možete vidjeti na zvaničnom PEARSON VUE web sajtu www.pearsonvue.com

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.