Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja polaznika kurseva i njihovih staratelja i/ili sponzora

Cilj Kodeksa je da se osigura neometana realizacija ciljeva i ishoda kurseva, spriječi bilo kakva diskriminacija polaznika/njihovih sponzora i devijantno ponašanje, te tako obezbijedi ugodna i stimulativna atmosfera za učenje.

S tim u vezi, od polaznika kurseva očekuje se da:

 • Redovno pohađaju nastavu;
 • Dolaze na vrijeme na nastavu;
 • Ukoliko zakasne na nastavu, ulaze na čas tiho uz izvinjenje zbog kašnjenja;
 • Imaju kod sebe pribor koji nose sa sobom, ukoliko je tako definisano;
 • Dolaze primjereno odjeveni;
 • Kulturno komuniciraju sa polaznicima, trenerima i ostalim osobljem Calculus-a;
 • Redovno izvršavaju zadatke koje postavlja trener;
 • Sjede na svom mjestu osim ukoliko drugačije ne odredi trener;
 • Uzdržavaju se od šaputanja, dovikivanja, prepiranja i šetanja ukoliko drugačije ne odredi trener. Ukoliko nešto žele da pitaju, polaznici svoju namjeru pokazuju dizanjem ruke;
 • Prijave eventualno nasilno ponašanje;
 • Čuvaju imovinu i inventar Calculus Training Center-a;
 • Napuste radne prostorije po završetku nastave;
 • Ukoliko su punoljetni i sami finansiraju kurs, na vrijeme izmiruju svoje finansijske obaveze. Ukoliko iz bilo kog opravdanog razloga, nisu u mogućnosti da na vrijeme izvrše svoju finansijsku obavezu, o tome blagovremeno obavještavaju administratora.

Od roditelja/sponzora se očekuje da:

 • Pročitaju polazniku kursa Kodeks i provjere da li ga je polaznik kursa ruzumio;
 • Se odazivaju na pozive trenera, administratora ili menadžera u vezi sa napredovanjem polaznika;
 • Nakoknade štetu na imovini ili inventaru koja je nastala namjernim ponašanjem polaznika;
 • Redovno izvršavaju preuzete finansijske obaveze u vezi sa kursom. Ukoliko, iz bilo kog opravdanog razloga, nisu u mogućnosti da na vrijeme izvrše preuzetu finansijsku obavezu, o tome blagovremeno obavijeste administratora.

U prostoru Calculus-a zabranjeno je:

 • Omalovažavanje, fizičko i verbalno nasilje;
 • Dovođenje osoba koje nisu članovi ili polaznici Center-a  bez odobrenja osoblja ili menadžera;
 • Uvođenje životinja bez odobrenja osoblja Calculus Training Center-a;
 • Korišćenje mobilnih telefona na času ukoliko trener ne odredi drugačije. Trener može privremeno oduzeti polazniku mobilni telefon, ali ga je dužan vratiti polazniku na kraju časa ili prema procjeni pozvati roditelja/staratelja;
 • Pisanje po zidovima i inventaru;
 • Konzumacija cigareta;
 • Nošenje oružja;
 • Bacanje izvan korpe za otpatke papira, žvakaćih guma i drugih otpadnih materijala;
 • Unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava;
 • Unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju;
 • Krađa i uništavanje tuđe imovine;
 • Izražavanje diskriminacije na osnovu rase ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, porodičnog statusa, dobi.
logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.