VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7
4200,00 BAM

Started on November 14, 2022 5 dana/35 sati

Ovaj petodnevni kurs je intenzivnog karaktera i fokusira se na procese instaliranja, konfiguracije i menadžmenta VMware vSphere® 7, koji uključuje VMware ESXi™ 7 i VMware vCenter Server® 7.
Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture u organizaciji bilo koje veličine. Takođe je osnova za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjavate preduslov za dobijanje sljedećeg sertifikata:
• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

Poželjno predznanje:

Polaznici treba da imaju operativno i administrativno iskustvo u radu na operativnim sistemima kao što su Microsoft Windows, Linux.

Namijenjeno za:

• System administrators
• System engineers

1 Course Introduction

• Introductions and course logistics
• Course objectives

2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

• Explain basic virtualization concepts
• Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
• Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts
• Describe the ESXi host architecture
• Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host
• Recognize ESXi host user account best practices
• Install an ESXi host
• Use VMware Host Client™ to configure ESXi host settings
• Describe how to proactively manage your vSphere environment using VMware Skyline

3 Virtual Machines

• Create and provision a virtual machine
• Explain the importance of VMware Tools™
• Install VMware Tools
• Identify the files that make up a VM
• Recognize the components of a VM
• Recognize virtual devices supported by a VM
• Describe the benefits and use cases for containers
• Identify the parts of a container system

4 vCenter Server

• Describe the vCenter Server architecture
• Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
• Deploy and configure vCenter Server Appliance
• Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
• Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
• Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory
• Back up vCenter Server Appliance
• Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
• Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance

5 Configuring and Managing Virtual Networks

• Create and manage standard switches
• Describe the virtual switch connection types
• Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
• Compare vSphere distributed switches and standard switches

6 Configuring and Managing Virtual Storage

• Identify storage protocols and storage device types
• Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Create and manage VMFS and NFS datastores
• Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration


7 Virtual Machine Management

• Use templates and cloning to deploy new virtual machines
• Modify and manage virtual machines • Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
• Use customization specification files to customize a new virtual machine
• Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
• Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
• Create and manage virtual machine snapshots
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™
• Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection

8 Resource Management and Monitoring

• Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
• Describe what overcommitment of a resource means
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage
• Use various tools to monitor resource use
• Create and use alarms to report certain conditions or events

9 vSphere Clusters

• Describe the functions of a vSphere DRS cluster
• Create a vSphere DRS cluster
• Monitor a vSphere cluster configuration
• Describe options for making a vSphere environment highly available
• Explain the vSphere HA architecture
• Configure and manage a vSphere HA cluster
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance
• Describe the function of the vSphere® Cluster Service

10 vSphere Lifecycle Management

• Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
• Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
• Describe how to update ESXi hosts using baselines
• Validate ESXi host compliance using a cluster image
• Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware
• Describe VMware vSphere® Lifecycle Manager™ and VMware vSAN™ integration

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.