Predavač
Brief info

Đorđe Pejić je predavač sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon 3 godina rada na provajderu nastavio da radi u sektoru sistem integracija kompanije LANACO kao System administrator i integrator za tehnologije iz oblasti Microsoft-a.

U isto vrijeme bio je angažovan kao MCT u Edukacionom centru kompanije LANACO za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003/2008

Nakon 10 godina rada u LANACO-u, svoj rad dalje nastavlja u UniCredit Bank a.d. Banja Luka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija.

Đorđe se pridružio Prointer Akademiji 2016. godine, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012.

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.