Predavač
Brief info

Tihomir Knežević je predavač sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon 3 godina rada na provajderu nastavio da radi u Edukacionom centru kompanije LANACO kao MCT za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003.

Svoj rad dalje nastavlja u Sberbank a.d. Banja Luka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija.

Tihomir se pridružio Prointer Akademiji 2016. godine, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012.

logo footer

Calculus Training Center osnovala je u Banjaluci 2016. godine kompanija Prointer ITSS.
Calculus Training Center se inicijalno afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.