Predavač
Brief info

Tihomir Knežević je predavač sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon 3 godina rada na provajderu nastavio da radi u Edukacionom centru kompanije LANACO kao MCT za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003.

Svoj rad dalje nastavlja u Sberbank a.d. Banja Luka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija.

Tihomir se pridružio Prointer Akademiji 2016. godine, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012.

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.