Šta prvo pomislite kada čujete riječ Minecraft? Da li je to samo puka razonoda, način da se “ubije vrijeme”, ili se može posmatrati kao inovativan i moderan način učenja odgovoriće nam Sebastian Zelić, naš licencirani trener za kurs Minecraft: Education Edition.

Zašto Minecraft?

Minecraft je u svojoj osnovi platforma za zabavu i kreativnu razonodu koja se preko 10 godina drži na svjetskim top ljestvicama najpopularnijih igrica svijeta. I u svom osnovnom obliku pruža djeci sjajne mogućnosti razvoja kreativnosti, mašte i logike. Zbog njegovog velikog uspjeha i prepoznatih mogućnosti za dalji razvoj stvoren je Minecraft: Education Edition, koji se, kako ime sugeriše, koristi Minecraft okruženjem za potrebe edukacije, podučavajući djecu temama iz nauke (hemija, fizika, biologija, matematika itd.), programiranja i dr. kroz imersivnu vizualizaciju, praktični pristup u obliku zadataka i misija i, naravno, zabavu. Popularnost same igrice omogućuje da djeca žele učiti kroz Minecraft zbog prepoznatljivog okruženja koga povezuju sa zabavom, a ne suhoparnim učenjem.

Koje su prednosti tog načina učenja?

Napuštajući konvencije klasičnog principa učenja unutar školskih učionica, poduka bilo koje nastavne teme kroz Minecraft: Education Edition koristi metodu “gejmifikacije” (u svojoj osnovi “učenje kroz igru”) koja omogućuje da učenici ne osjećaju učenje kao zamornu aktivnost već zabavu, te lakše razvijaju radoznalost prema datoj temi. Pored toga mogućnost vizuelnog predstavljanja apstraktnih koncepata iz oblasti nauke ili programiranja predstavlja veliku prednost koja olakšava učenje sa razumijevanjem.

Zašto je Minecraft: education edition drugačiji i zašto ga preporučuješ kao način učenja?

Djeca zaista jesu naše male “spužvice”, koje informacije prikupljaju mnogo većom brzinom nego odrasli, ali i pored velike retencije zaslužuju zabavu i ugodnu atmosferu pri učenju. Pristup “učenja kroz igru” upravo omogućuje upoznavanje sa novim konceptima, ali pazeći na to da djeci bude zabavno i privlačno, jer ono što se djeci čini kao “posao”, često će odbijati i pamtiti samo koliko moraju. Posebno kod razvoja programerske logike, jedino ovakav pristup omogućuje djeci upoznavanje sa veoma složenim i apstraktnim konceptima kroz okruženje Minecrafta koje povezuju sa zabavom.

Koje su dobiti ovakvog načina usvajanja znanja?

Velika dobit je dječija radoznalost. Kada dijete radoznalo pristupa nekoj temi, željeće znati više, dalje se razvijati, zato što želi, a ne zato što “mora radi ocjene”. Radoznalost omogućuje bolju retenciju informacjia, zdraviji pristup učenju i mogućnost razvoja hobija, koji se jednog dana mogu pretvoriti i u zanimanje.

Gdje smo mi u poređenju sa ostatkom svijeta po tom pitanju?

Kod nas se pojam “učenja kroz igru” tek počinje uvoditi, ali nažalost još uvijek ne u školama, što roditeljima nameće težak zadatak odabira dodatnih aktivnosti i izvora kreativnih, konstruktivnih i korisnih znanja za svoju djecu. Kurs Minecraft: Education Edition koristi se kurikulumima pripremljenim od strane stručnog osoblja Microsoft Educationa, čime se osigurava jednak kvalitet i sadržaj svakog licenciranog Minecraft kursa bilo gdje u svijetu.

Kako je koncipiran kurs?

Kurs Minecraft programiranja se sastoji od 16 časova po 90 minuta, dva puta sedmično. Polaznici, poslije dva uvodna časa posvećenih stvaranju temelja programerskih znanja kroz Minecraft: “Hour of Code”, uče stvarati jednostavne kodove koristeći se Blockly programskim jezikom (ugrađenog unutar Minecraft: EE), zasnovanom na Javascriptu, ali prilagođen za djecu, da bi izvršili jednostavne zadatke i misije kao što su navikli u okruženju igrica. Tematike tih misija vezane su za očuvanje životne sredine i ekspedicije svemirom, što pruža učenicima mogućnost usputnog upoznavanja sa temama iz oblasti ekologije i astronomije.

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.