Kompanija PROINTER ITSS Banja Luka u ime Calculus Training Center-a i Dialogos centar za strane jezike i savremenu komunikaciju potpisnice su Memoranduma o saradnji. 

Cilj ove saradnje je međusobna podrška i promocija. S obzirom na to da je Calculus Training Center akreditovan za izvođenje testiranja i ima status Select testnog centra u mogućnosti smo da izvodimo testiranja kandidata za Pearson Test of English Academic (PTE A). 

Ovaj test je priznat širom svijeta za procjenu znanja engleskog jezika, a koristi se radi odlaska na studije u inostranstvo ili dobijanja vize. 

Osnovne činjenice o testu:

 • PTE A je test predviđen za odrasle uzrasta 18+ godina
 • Test se polaže i rezultati se dobijaju isključivo u digitalnoj formi
 • Test se fokusira na engleski jezik koji se koristi u stvarnim situacijama iz akademskog života
 • Testiraju se sve 4 jezičke vještine: govor, slušanje, čitanje i pisanje (pojedinačno i u kombinaciji)
 • Test se može zakazati čak i samo 24 sata unaprijed tokom čitave godine
 • Trajanje testa je 3 sata ili 180 minuta
 • Rezultati se dobijaju najkasnije u roku od 48h
 • Ocjenjivanje je nepristrasno jer se radi putem digitalne platforme, a ne rade ga ljudi 
 • Usklađen je sa CEFR nivoima
 • Za dobijanje vize najniži traženi nivo je A2
 • Za studiranje na univerzitetima najniži traženi nivo je B2
 • S obzirom da se test polaže isključivo onlajn, kandidati moraju imati odlične vještine rada na kompjuteru
 • Rezultati testa vrijede 2 godine

U Pearson pripremnom centru u Dialogosu, kandidati se mogu pripremati za polaganje uz pomoć verifikovanog PTEA trenera, koristeći različite namjenski pripremljene resurse. Ovo podrazumijeva upotrebu posebnog udžbenika, pripremnih testova, video, audio i drugih digitalnih i štampanih materijala. Svi zadaci i objašnjenja u udžbeniku izrađeni su tako da prate formu testa, a dodatno se kroz različite teme unapređuje gramatika i vokabular koji je neophodan za akademsko okruženje. U okviru pripreme u Dialogosu ocjenjivaće se spremnost kandidata za polaganje pravog testa jer pripremni testovi pokazuju i jake i slabe strane kandidata, a rad s trenerom omogućava podizanje slabijih akademskih vještina na viši, tj. nivo potreban za postizanje očekivanog rezultata na konačnom testu.

U zavisnosti od potreba i zahtjeva kandidata, Dialogos omogućava tri vrste pripreme:

 • Kurs od godinu dana ili 2 semestra po 60 školskih časova svaki
 • Kurs od šest mjeseci, 1 semestar od 60 školskih časova
 • Kurs od tri mjeseca ili ukupno 30 časova
 • Fast-track upoznavanje samo sa formatom ispita, 10 školskih časova

U skladu sa potrebama i željama kandidata, časovi pripreme se mogu odvijati u učionici ili online. Sa trenerom je moguće organizovati rad u grupama ili individualni rad. 

Polaganje PTE Academic, moguće je 2 puta mjesečno u Pearson testnom centru Calculus u Banjaluci. Za više informacija posjetite https://pearsonpte.com/

logo footer

Calculus Training Center se od svog osnivanja, 2016. godine, afirmisao za obuke i programe koji se odnose na Window Server sertifikaciju, namijenjenu osobama koje se bave projektovanjem, implementacijom, konfiguracijom i upravljanjem računarskim sistemima i Windows server infrastrukturom. S obzirom da se edukativni programi konstantno razvijaju, tako su i ciljevi Centra usmjereni na razvoj i unaprijeđenje. U skladu s tim, unaprijeđujemo i program Centra.